KONTAKT

Home / KONTAKT

Sídlo spoločnosti / Poštová adresa

Vivien Pálfyová – EXKHLUSIVE
Družstevná 5230/8A
929 01 Dunajská Streda
Bankové údaje:
IBAN: SK28 0900 0000 0051 7063 7170

Kontakt

Tel.: 00421 904/030062
Email: info@exkhlusive.sk

exkhlusivevp@gmail.com

Back to Top
Shopping Cart
Close

No products in the cart.

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE DOTKNUTÝM OSOBÁM podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) .