NEPREVZATÉ BALÍKY

V prípade, že kupujúci z akýchkoľvek dôvodov zásielku neprevezme, je takéto konanie považované za porušenie kúpno-predajného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim, za čo si vyhradzujeme právo žiadať úhradu výdavkov spojených s vybavovaním objednávky. Ak kupujúci má o tovar naďalej záujem, je možné opätovné zaslanie, ale len v prípade, že kupujúci súhlasí s uhradením poštových nákladov za predošlú vrátenú zásielku. Ak kupujúci nejaví o tovar záujem,tak ďalšiu objednávku mu pošleme už len na predfaktúru – platbou vopred!! Zákon o ochrane spotrebiteľa umožňuje zákazníkovi tovar vrátiť do 14 dni OD PREVZATIA. Teda zákazník je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Neumožňuje mu tovar neprevziať!
Na všetky uvedené fotografie a texty sa vzťahuje autorské právo (Predajňa EXKHLUSIVE). Ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora (EXKHLUSIVE)!

Je nutné dodržať hore uvedené základné podmienky.
Našim cieľom je spokojný zákazník. Kvalitu našich služieb chceme neustále zlepšovať i na základe Vašich pripomienok.

Prajeme Vám príjemne nakupovanie!